Thursday, 18 May 2017

முள்ளி வாய்க்கால் எங்குமே!


முள்ளி வாய்க்கால் எங்குமே
          மோனநிலை கலையுதே
அள்ளி வீசும் காற்றுமே
          அனலையள்ளி வீசுதே

வெந்த நெஞ்சம் யாவுமே
          வேதனையில் மாளுதே
பந்த பாசம் யாவுமே
          பாறிமெல்லப் போனதே

கிள்ளிப் போட்ட குண்டுமே
          கொத்துக்குண்டாய் ஆனதே
கொள்ளித் தீயாய்ச் சிதறியே
          கொழுந்துவிட்டு எரிந்ததே

வெள்ளி முளைக்கும்  நேரமே
          விண்ணதிரப் பாய்ந்துமே
பள்ளி கொண்ட பாலரை
          பதைபதைக்க கொன்றதே

துள்ளி வந்த எரியுமே
          துடிதுடிக்க மாய்த்ததே
தள்ளி நின்ற பனையுமே
          தன்கதையைச் செப்புதே

செத்த உடல் மீதமே
          செய்திபல சொல்லுதே
கத்து கடல் ஓதமே
          தத்திநின்று பாடுதே

முள்ளி வாய்க்கால் எங்குமே
          முழங்குதே வாய்மையே
அள்ளி வீசும் காற்றுமே
          அன்பைக்கொஞ்சம் காட்டுதே
                                         - சிட்டு எழுதும் சீட்டு 139
இனிதே,
தமிழரசி.

Monday, 15 May 2017

தோழமை ஒன்றே தோள் கொடுக்கும்

மூண்டெழு துன்பங்கள் முழுமையும் நீக்கும்
          முழுமுதலாம் எந்தை முக்கண்ணன் மகனை
நீண்டெழு பிறப்பறுக்க நித்தமும் தொழுவோர்க்கு
          நற்கருணை அருள் நயன ஒளிதன்னால்
மீண்டெழு பிறவிதனை பிறவாதே காத்து
          மிண்டு மனத்தோர் முண்டு அகற்றி
தீண்டெழு சுடராய்த் தோன்றும் அவன்
          தோழமை ஒன்றே தோள் கொடுக்கும்
இனிதே,
தமிழரசி.

Thursday, 11 May 2017

உயிரோடு உறவாடும் உயிரே!

           
                        பல்லவி
உனை நான் அறிவேன் கந்தா
என் உயிரோடு உறவாடும் உயிரே
                                                 - உனை நான்

                    அனுபல்லவி
நினைத் தேடி வருவோர்க்கு என்றும்
நிதிநல்கி நற்குணம் நல்கு கந்தா
                                                 - உனை நான்

                      சரணம் 
தினைப் போதும் நினையா வினையாலே
தடுமாறி தடம் மாறிப் போகுமெமை
மனைநாடி மனம் நாடி வந்தே
மலர்க்கழல் காட்டி மணம் ஊட்டுவாய்

                                                  - உனை நான்
இனிதே,
தமிழரசி.

Sunday, 7 May 2017

நாயனையார் நண்பு வேண்டும்


இந்த உலகில் வாழும் மனிதர் யாவரும் இனம், நிறம், மதம், பண்பாடுகளால் மாறுபடுகின்றனர். எனினும் நண்பைப் பேணும் தன்மையில் அந்த மாறுபாட்டினைக் காணமுடியாது. அத்துடன் இளமை, முதுமை என்ற வயதெல்லையோ ஆண், பெண் எனும் வேறுபாடோ நட்புக் கொள்வதற்குத் தடை போடுவதில்லை. இரத்த உறவைக் கைகழுவுவோர் கூட நட்பைக் கைவிடார். அந்த அளவுக்கு நண்பு மனித மனங்களைப் பிணைத்து வைக்கிறது. நட்பெனும் பிணைப்பில் கட்டுண்டோர் நாடுவிட்டு நாடு வெகுதூரத்தில் வாழினும் அவர்களது நட்பு என்றும் அழியாது.

இத்தகைய உயர்வான நட்பில் கூட நல்ல நட்பு, தீ நட்பு, கூடா நட்பு எனப் பலவகை உண்டு. நட்பில் உள்ள இவ்வேறுபாடுகளைத் திருவள்ளுவர் ஐந்து அதிகாரங்களில் [79 - 83] ஆராய்ந்து கூறியுள்ளார். அவை நட்பின் ஆழ அகலங்களை அறிந்து கொள்ள எமக்குத் துணை செய்கின்றன. தீய நட்புக்கும் கூடா நட்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? தீ நட்பு என்பது தீய குணமுள்ளவர்களோடு கொள்ளும் நட்பாகும். கூடாநட்பு அது உதட்டளவு நட்புச் செய்வோருடன் கொள்ளும் நட்பாகும்.

பன்றிக் குட்டிகளுடன் சேர்ந்த கன்றும் சேற்றில் கிடந்து புரளும். அதுபோல் மனிதனும் சார்ந்ததன் வண்ணமே. எனவே எப்படிப்பட்டோரின் நட்பை நாம் போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை நம் முன்னோர்கள் தாம் கண்ட அநுபவத்தால் அறிந்து கூறியுள்ளனர்.

யானை வலிமை மிகுந்தது. உருவத்தில் பெரியது. ஆனால் நாய் வலிமை அற்றது. யானையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது உருவத்தில் மிகவும் சிறியது. நாம் நட்புக் கொள்வதற்கு யானையா? நாயா? சிறந்தது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை நம்மிடமே உண்டு. யானை வன்மம் கொண்டது. அது தனக்கு உணவளித்துப் பாதுகாத்த பாகனையே அடித்து மிதித்துக் கொல்லும். நாய் நன்றியுள்ளது. வளர்த்தவன் எறிந்த வேல் அதன் உடலில் பாய்ந்திருந்தாலும் தன் வாலைக் குழைத்து அவனது காலடியில் கிடக்கும். எனவே நாய் போன்றோரின் நண்பை அணைத்துக் கொள்ளவேண்டுமாம்.

“யானை அனையார் நண்புஒரீஇ நாயனையார்
கேண்மை தழீஇக் கொளல்வேண்டும் யானை
அறிந்தறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்தவேல்
மெய்யதா வால்குழைக்கும் நாய்”                             
                                             - (நாலடியார்: 213)

எத்தகையோரின் நண்பைப் பேணிப் பாதுகாக்கவேண்டும் எப்படிப்பட்டோரின் நண்பைக் கழற்றி விடவேண்டும் என்பதை இந்த நாலடியார் பாடல் எடுத்துச் சொல்கிறது. 
இனிதே,

தமிழரசி.

Saturday, 6 May 2017

அலைகடல் அரிப்புக்கு அலையாற்றி!

அலையாற்றி

இயற்கை அன்னை அள்ளிக் கொடுத்த பலவகைக் கொடைகளைக் கொண்ட இடம் புங்குடுதீவு. ஆனால் புங்குடுதீவாராகிய நாம் செய்த செய்யும் புறக்கணிப்புகளால் இயற்கையின் வளங்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி என்ன புங்குடுதீவில் இருக்கிறது என்று கேட்போர் ஒருமுறை கண்ணாத்தீவுக்குச் சென்று வாருங்கள். நம் முன்னோர் கண்ணாமரங்கள் வளர்ந்து இருந்த தீவைக் கண்ணாத்தீவு என அழைத்தனர். அது நம் புங்குடுதீவிற்கு மிக அருகே உள்ள ஒரு சிறு தீவு. நம் கண்ணாத் தீவு சிறு மீன், நண்டு, இறால் போன்றவற்றின் உறைவிடமாய் இருந்தது. அதன் கரையோர மணலில்
சிறு நண்டு மணல் மீது படமொன்று கீறும்
சிலவேளை இதை வந்து கடல் கொண்டு போகும்”
என்ற உருத்திரமூர்த்தியின் வரிகளை சிறு நண்டும் கடலும் நாளுமே நடாத்திக் கொண்டிருந்தன.

நெய்தல் நிலத்து சங்க இலக்கியப் பாடல்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக என் தந்தை கண்ணாத்தீவுக்கு என்னை முதன் முதல் அழைத்துச் சென்றார். அதற்கு முன் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் எப்படி வாழ்கின்றன என்பதை அறிந்திராத எனக்கு கண்ணாத்தீவு அவற்றை நேரடியாகக் காட்டிக் கற்றுத் தந்தது. 
நீருக்கு மேல் சுவாசிக்கும் வேர்கள்

கடல்வாழ் உயிர்கள் ஒன்றினுள் ஒன்று தங்கி ஒன்றினை ஒன்று உண்டு வாழ்வதை அறிவதும் ஓர் அநுபவமே. கண்ணா மரங்கள் வேரினால் சுவாசிப்பதற்காக வேரைக் கடல் நீருக்கு மேலே வைத்திருப்பதைப் பார்ப்பது ஓர் அழகு. இவ்வேர்களின் இடையே ஆயிரமாயிரமாகச் சிறு மீன்கள் மின்னியாச் சுழன்று நாட்டியமாடிச் செல்வதும் ஓர் அற்புதம். பெரிய மீன்களிலிருந்து தப்பி தம்முயிரைக் காக்க கண்டல் வேர்களிடையே பதுங்கும் இறால்களின் கண்ணாமூச்சு விளையாட்டு ஓர் ஆனந்தம். கண்ணா மரவேர்களில் சறுக்கிச் செல்லும் நண்டு வளைபுகுவது ஓர் எழில். கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பற்றி அறியவிரும்புவோர்க்கு கண்ணாத்தீவு ஓர் அமுதசுரபி. 

இத்தகைய அழகை சங்ககாலப் பெண்கள் பார்த்து மகிழ்ந்து விளையாடியதை சங்க இலக்கியம் காட்டுகிறது.
“சேர்ப்புஏர் ஈர்அளை அலவன் பார்க்கும்
சிறுவிளையாடல்”                    - (நற்றிணை: 123: 10 - 11)

என அளையில் இரண்டு இரண்டாகச் சேர்ந்திருந்த நண்டுகளைப் பார்த்து விளையாடிய கன்னியரை நற்றிணை சொல்கிறது.

இன்று கண்ணாத்தீவு எந்த நிலையில் இருக்கிறது? புங்குடுதீவின் வட கிழக்கே கண்ணாத்தீவையும், வடமேற்கே சற்றுப் புங்குடுதீவுக்கு உள்ளே கண்ணாப்பிட்டியையும் பார்க்கலாம். கண்ணாப்பிட்டியை ஏனோ முனிவர் பிட்டி என்றும் அழைக்கின்றனர். ஊருக்குள் இருக்கும் மரங்களை விட கண்ணாத்தீவிலும் கண்ணாப்பிட்டியிலும் உள்ள மரங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்து வைத்தவை. இயற்கை புங்குடுதீவின் கடல் அரிப்பைத் தவிர்ப்பதற்கென்று கொட்டிக் கொடுத்த கொடை இந்தக் கண்ணா மரங்கள் என்பேன்.

அலையாற்றி பற்றிக் கூறாமல் கண்ணாமரம் பற்றிச் சொல்கிறேனா? அலையாற்றி மரங்களில் ஒருவகையே காண்ணாமரம். ஆற்று நீர் கடலோடு கலக்கும் நெய்தல் நிலக் கழிமுகங்களில் பெரும்பாலும் அலையாற்றி மரங்கள் வளரும். எனவே அந்நாளில் புங்குடுதீவில் நந்நீர் ஆறு ஓடியது என்பதற்கும் சான்றாக நிற்பன அலையாறி மரங்களே! அந்த ஆற்றின் அடிச்சுவடே இப்போதும் மழைக்காலங்களில் கள்ளியாறாய் கேரதீவின் மூன்று பக்கமும் சுற்றி ஓடி கடலோடு கலக்கிறது. சுவடே இன்றி அழிந்து ஒழிந்த சரஸ்வதி நதியை தேடிப் பாயவைக்கும் தற்காலத்தில் நம் புங்குடுதீவின் உயிர்நாடியாம் கள்ளியாற்றுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியாதா!

கள்ளியாறு மீண்டும் உயிர்பெற்றால் அலையாற்றி மரங்கள் பல்கிப் பெருகி பெருவனமாக மாறும். அலையாற்றி மரங்களில் மோதும் பேரலைகள் சிதறிச் சிறு நுரையாகக் கரைந்து போகும். இவ்வாறு கடலில் எழுந்து வரும் பேரலைகளை அமைதியாக்கி ஆற்றுப்படுத்திய மரங்களை அலையாற்றி என்றனர். கொதித்துப் பொங்கும் குடிநீரை ஆற்றிக் குடிப்போம் அல்லவா. அப்படி வேகமாகப் பாய்ந்து வரும் பேரலைகளை இம்மரங்கள் ஆற்றின. கொதிநீரை ஆற்றித்தா என்று கூறுவதை ‘ஆத்தித்தா’ என்பது போல அலையாற்றி மரங்களை ‘அலையாத்தி’ என்கிறார்கள். இதற்கும் ‘ஆத்தி’, ‘அத்தி’ மரங்களுக்கும் எதுவித தொடர்பும் இல்லை. 
தில்லை மரப்பூ

அலையாற்றி என்பது சதுப்பு நிலத்தாவரங்களின் பொதுப்பெயர் எனலாம். ஆற்றிவகையில் அலை ஆற்றி, வெள்ள ஆற்றி என இருவகையுண்டு. தில்லை நடராசன் திருநடம் செய்யும் தில்லைவனமும்[சிதம்பரம்] அலையாற்றிக் காடே. தில்லை, கண்டல், சுரபுன்னை போன்றவற்றின் பொதுப்பெயரே அலையாற்றி. கண்டல் மரத்திலும் பல இனமுண்டு. சிறுகண்டல், செங்கண்டல், கருங்கண்டல், தேன்கண்டல். தேன்கண்டல் மரத்தை கண்ணா என்பர். இலங்கையில் மட்டும் மரம், செடி, புல் என நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கண்டல் தாவரங்கள் இருக்கின்றன. கடல் அலை கண்டல் மரத்தை மோதுவதைக் காஞ்சிப்புலவர்
“புலவுத்திரை உதைத்த கொடுந்தாட் கண்டல்” 
                                                                  -(நற்றிணை: 123: 9)
எனக்கூறுகிறார். மீன்வாடை[புலவு] வீசும் கடலலை[திரை] மோதும்   [உதைத்த] வளைந்த அடியுடைய கண்டல்களாம்.

இயற்கையே உலகின் படைப்பையும் அழிப்பையும் செய்கிறது. தீவகங்களையும் ஆக்கியும் அழிப்பதும் இயற்கையே என்று நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. எமக்கு ஆக்கங்களைத் தரும் கடலலை மணல் அரிப்பால் அழிவையும் தருகிறது. கடற்பெருக்குக் காலங்களில் கடல் நீர் ஊருக்குள் புகுவதற்கும் அது வழிவகுக்கிறது. அதற்காக மணல் அரிப்பைத்தடுக்கத் தடுப்புச்சுவர் கட்டுவதால் பயனில்லை. அதுபோல் மழைக்காலத்தில் ஓடிவரும் நன்னீரைத் நாம் சேமித்து வைப்பதற்காகத் தேக்குவதும் புங்குடுதீவைச் சூழவுள்ள கடல்வாழ் உயிரினங்களின் சமநிலையைப் பாதிக்கும். 

அதற்கு நம் முன்னோர்கள் போல கடற்கரைச் சோலைகளை உருவாக்குவதே மிகச்சிறந்த வழியாகும். கடலும் கடற்சோலையும் போல சொல்லுக்கு பொருள் இருக்கவேண்டும் என்பதை 
“கல்லறை கடலும் கானலும் போலவும்
புல்லிய சொல்லும் பொருளும் போலவும்”
                                                         - (பரிபாடல்: 15: 11 - 12)
என இளம்பெரு வழுதியார் கூறியுள்ளார். பொருள் விளக்கம் அற்ற சொல்லால் என்ன பயன்? அது போல கடற் சோலையில்லா கடலால் பயன் என்ன? அத்தகைய கடல் அழிவையே கொடுக்கும் என்பதை சங்கப்பாடல்களில் பல புலவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். கடல் உயிர்கள் நல்ல காற்றைச் சுவாசித்து ஒளித்துப் பிடித்து விளையாடி இனப்பெருக்கம் செய்ய கடற்சோலை உதவுகிறது. அத்துடன் ஊரை அழிக்கவென்று ஓங்கி எழுந்து வரும் பேரலையை தடுத்து நிறுத்துவதும் கடற்சோலையே.

நம்முன்னோர்கள் புவியியல் உயிரியற் சமநிலையைப் பேணித் தம் வாழ்வியலை அமைத்துக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு என்னென்ன வகையில் அலையாற்றி கைகொடுத்தது என்பதை இந்த வருடம் நான் வெளியிட இருக்கும் ‘புங்குடுதீவு பற்றிய நூலில்’ கண்டுகொள்ளுங்கள்.
இனிதே,
தமிழரசி.

Friday, 5 May 2017

பட்டமரம் நானா! பச்சைமரம் நானா!


Bewdley sweet chestnut, Worcestershire (credit: The Tree Council)

வெட்டமரம் தேடி யலைந்து வெட்டும்
          வையத்து மானுடரே வந்தெனைப் பாரும்
பட்டமரம் நானா பச்சைமரம் நானா
          பகுத்துநீர் சொல்லின் பாரெலாம் பகரும்
நெட்டமரம் ஆனேன் நாநூ றாண்டாய்
          நாளுமே வளர்ந்து நாற்றிசை படரும்
கெட்டமரம் என்று கணத்தினில் வெட்டா 
          காத்திடும் மாண்பை கண்டிட வாரும்

                                                                                  - சிட்டு எழுதும் சீட்டு 138 
குறிப்பு:
இந்த மரம் 10 மீற்றரைவிட உயரமானது. இதன் கிளைகள் மரத்தில் இருந்து 23 மீற்றருக்கும் கூடிய நீளமானவை. கால் ஏக்கர் சுற்றளவான இடத்தில் பரந்து வளர்ந்து நிற்கிறது. இங்கிலாந்தில் உள்ள வயதான அதிசயமரங்களில் இதுவும் ஒன்று.
இனிதே,
தமிழரசி.

Wednesday, 3 May 2017

கோயிலில் இருப்பது யாரறிவார்!


ஆணோ பெண்ணோ அலியோ தானறியார்
          காணாக் கடவுள் கருணையினை
ஊணோ உயிரோ உடலோ பேரறியார்
          ஏனோ மனத்துனைத் தேடுகிறார்
காணாக் காட்சி காணப் பேதிலியார்
          காலை மாலை போற்றுகிறார்
கோண் ஆர்பிறை அணி அம்மாளே
         கோயிலில் இருப்பது யாரறிவார்
இனிதே,
தமிழரசி.